Agnosconsult
OP WEG NAAR EEN DUURZAME ENERGIEHUISHOUDING

Overige activiteiten

Overige activiteiten van Agnosconsult betreffen:

Het geven van crash-courses en workshops over: 

  • duurzaamheid en de energietransitie (met daarbij een accent op warmte)
  • warmteconcepten in het algemeen
  • warmteconcepten voor gebouwen
  • de business case van een warmteproject

Het geven van advies omtrent de inrichting van een warmteorganisatie

Het kritisch becommentariëren van gebiedsplannen voor warmte

❖ Het verrichten van onderzoek naar storingen in een warmtenet


    Foto's van materiaaltechnisch onderzoek uitgevoerd door Element Breda.